wat KUNT U doen

U kunt ons op verschillende manieren helpen in de strijd tegen de ziekte van Huntington:


1. Doneren
2. Kom zelf in actie
3. Bedrijven in actie
4. School in actie
5. Word vrijwilliger bij de klankbordgroep

1. Doneren

Wilt u rechtstreeks een financiële bijdrage leveren? Een donatie klein of groot, alles is welkom! U kunt direct een eenmalige donatie doen, of periodiek donateur worden van Campagneteam Huntington. Uw steun is hard nodig om de ziekte van Huntington geneesbaar te maken!

Doneer direct

Doe direct een eenmalige donatie per iDEAL, CreditCard, PayPal etc.

Doneer eenmalig per machtiging

Doe een eenmalige donatie via een machtiging.

Doneer periodiek per machtiging

Doe een periodieke donatie via een machtiging.

Of doneer t.a.v. CTH
NL16ABNA0511437234

BIC code: ABNANL2A

Met uw bijdrage kan CTH wetenschappelijk onderzoek laten doen naar het geneesbaar maken van de ziekte van Huntington. Onderzoek waarmee wij hopen dat er een nieuwe tijd aanbreekt zonder de ziekte van Huntington, een dodelijke hersenziekte die op dit moment grote gevolgen heeft voor de patiënt, hun families en omgeving, vanwege de impact en de erfelijkheid.

Onderzoekers zijn op de goede weg, een aangrijpingspunt voor therapie is dichterbij dan ooit maar er is veel geld nodig om onderzoek te financieren. Lees hier meer over het wetenschappelijk onderzoek naar genezing en de lopende onderzoeksprojecten.

Het geld dat wordt gedoneerd zal geheel naar onderzoek naar genezing gaan! CTH en alle betrokkenen krijgen geen salaris of enige vergoeding. Voor de campagne zelf wordt apart geld geworven.


2. Kom zelf in actie

Wilt u meehelpen om meer naamsbekendheid te creëren voor de ziekte van Huntington en geld in te zamelen voor onderzoek naar genezing? Ook hierin hebben we uw bijdrage ontzettend hard nodig.

Via onze actiesite kunt u eenvoudig zelf een actie starten of bestaande acties bekijken:

Start een nieuwe actie

Bekijk hier de bestaande acties

Hoe werkt het?

Start een nieuwe actie middels bovenstaande link en maak het persoonlijk met foto’s en eigen tekst. Vermeld bij de oproep tot doneren tevens de aanvraag om bij de donatie uw naam te vermelden, zodat wij de stand van donaties kunnen bijhouden per actie en kunnen updaten. Deel uw actie met familie, vrienden, kennissen en collega’s via Facebook, Twitter, LinkedIn en e-mail. Daarnaast zullen wij uw actie delen via onze facebookpagina. U laat iedereen zien dat u meestrijd voor een geneesmiddel naar de ziekte van Huntington.

Ideeën/ voorbeelden van acties

Speciale gebeurtenis

De ervaring leert dat wanneer u wilt dat mensen uw actie steunen en er bekendheid aan geven, een actie rondom een speciale gebeurtenis het meest aanspreekt. Denk hierbij aan een verjaardag, een jubileum of zelfs aan een overlijden.

Sportieve acties

Ook kunt u denken aan sportieve acties, ook deze zijn uitermate geschikt. Bijvoorbeeld het meedoen aan een fietstocht, vierdaagse of het lopen van de marathon van Egmond voor de ziekte van Huntington.

Organisatie van een evenement

Daarnaast staat het u uiteraard vrij om groots te denken en zelf acties te initiëren, zoals een zelf georganiseerde sponsorloop, je laten sponsoren voor de Nieuwjaarsduik, een zelf georganiseerd benefietconcert of een andere inzamelingsactie. Elke actie is ontzettend welkom, hoe meer mensen weten hoe vreselijk de ziekte van Huntington is, des te beter! Daarnaast is het geld dat hiermee wordt opgehaald ontzettend hard nodig!

Als u het fijn vindt hier ondersteuning van ons bij te krijgen of gewoon van gedachte te wisselen, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan per mail: info@campagneteamhuntington.nl

Donatie- of emballagebox plaatsen

Zou je graag een donatie- of emballagebox ontvangen voor plaatsing in een winkel of bij een event, stuur dan een e-mail naar het volgend adres: donatiebox@campagneteamhuntington.nl. Alle aanvragen worden zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.


3. Bedrijven in actie

Help je als bedrijf mee met de strijd tegen deze vreselijke hersenziekte? In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen of door een persoonlijke link? Dan kan je ons, als bedrijf, op verschillende manieren steunen;

Fondsenwerving voor campagnes

CTH zet zich in door landelijke campagnes op te zetten om zo meer bekendheid te krijgen voor Huntington, alsmede fondsen te werven voor onderzoek naar een genezende therapie. De verschillende facetten van campagnes trachten we zoveel mogelijk gesponsord te krijgen, maar er zijn ook fondsen nodig voor bijvoorbeeld tijd en aandacht in verschillende media (zoals tv-spots). Hiervoor zoeken we sponsoren. Om er een win-win situatie van te maken, zorgen we uiteraard voor publicitaire aandacht voor uw bedrijfssponsering, via onze verschillende communicatiekanalen. Mocht u meer informatie willen, neem dan gerust contact met ons op (of via email: info@campagneteamhuntington.nl)

Fondsenwerving voor onderzoek naar genezing

U kunt als bedrijf uiteraard een rechtstreeks doneren [link donatie]. Ook kunt u ervoor kiezen om als bedrijf of organisatie een (inzamelings-)actie te organiseren. Dit kan bijvoorbeeld een salarisactie zijn, waarbij een deel van het salaris of verlofdagen wordt ingehouden en waarbij werkgevers om het te stimuleren het bedrag verdubbelen. Daarnaast kunt u uiteraard een eigen sponsorloop organiseren of mee doen aan een sponsorloop waarbij de medewerkers zich laten sponsoren voor de ziekte van Huntington. [link start een actie]. Deze steun kunnen we goed gebruiken! Om er een win-win situatie van te maken, zorgen we uiteraard voor publicitaire aandacht voor uw bedrijfssponsering, via onze verschillende communicatiekanalen. Mocht u meer informatie willen, neem dan gerust contact met ons op (of via email: info@campagneteamhuntington.nl)

Wij zijn een bij de belastingdienst geregistreerde ANBI instelling. Het is daarom goed om te weten dat u een éénmalige of periodieke gift mag opvoeren bij de belastingdienst.


4. School in actie

Ook leerlingen kunnen het nodige doen om de Ziekte van Huntington meer bekendheid te geven, en er zijn mogelijkheden om als school geld op te halen voor onderzoek naar genezing. De steun en de initiatieven van scholen zijn voor het Campagneteam Huntington ontzettend welkom. Helpt u als school mee de ziekte van Huntington geneesbaar te maken?
Dan kunt u dat op verschillende manieren doen:

Zelf een actie initiëren:

Vaak zijn kinderen ontzettend initiatiefrijk en creatief als het gaat om het bedenken van acties en komen ze zelf met ideeën, voorbeelden van dergelijke initiatieven zouden kunnen zijn:

  • Een sponsorloop
  • Een rommelmarkt
  • Een fietstocht
  • Zelf gehaakte/gebreide/geknutselde spullen verkopen
  • Taarten, cup cakes of koekjes bakken en verkopen
  • Limonade verkopen
  • Een wedstrijd
  • Kaarten verkopen voor een zelf georganiseerd musical

Spreekbeurt of werkstuk

Ook geven kinderen/studenten regelmatig een spreekbeurt of maken ze een werkstuk over de ziekte van Huntington. We kunnen ter ondersteuning een PowerPoint presentatie over de ziekte, het Campagneteam en over de wetenschappelijke ontwikkelingen sturen. Deze staan ook online te:

Powerpoint

PDF

Wilt u meer informatie, materiaal of het logo van het Campagneteam Huntington ontvangen, stuur dan een mail naar: info@campagneteamhuntington.nl. Graag horen we dan wat u precies wilt gaan doen en hoe we u daar bij kunnen helpen. Wij wensen u alvast veel succes!


5. Word vrijwilliger bij de Klankbordgroep

Het Campagneteam Huntington wordt ondersteund door een fantastische groep vrijwilligers, de Klankbordgroep genaamd. Deze vrijwilligers zijn onmisbaar voor ons bij het organiseren, het meedenken en lanceren van de landelijke campagnes, op allerlei verschillende gebieden. Daarnaast verzorgen zij fondsenwerving en organiseren veel lokale initiatieven om meer bekendheid te creëren voor de ziekte van Huntington en geld op te halen voor onderzoek naar genezing.

Bent u of kent u bedrijven, media of specialisten die ons zouden kunnen helpen of denkt u op een andere manier een bijdrage te kunnen leveren aan onze campagne of de inzameling van geld voor fundamenteel onderzoek, word dan vrijwilliger bij de klankbordgroep.

U kunt zich dan aanmelden via info@campagneteamhuntington.nl
Samen maken we echt het verschil!