COLLECTE STARTEN


Heb je in je omgeving een aantal vrienden, kennissen of buren die samen met je iets willen betekenen, organiseer dan een collecte of meldt je aan als collectant bij een reeds georganiseerde collecte (oproepen komen op facebook)

De opbrengst van de collecte zal volledig worden besteed aan onderzoek dat tot het doel heeft om een geneesmiddel voor de Ziekte van Huntington te vinden.

Om een collecte te mogen doen, moet je een vergunning hebben. Deze kan je aanvragen bij de gemeente, op site van de gemeente staat aan welke voorwaarden je moet voldoen.Er zijn enkele periodes toegekend aan vaste organisaties, zie ook Collecte- en wervingsrooster | Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoen. Buiten die periodes zijn vrije periodes, hiervoor kan je een vergunning aanvragen. Vermeldt bij je aanvraag onze ANBI status.

Als je de vergunning hebt, dan kan je via ons collectebussen en flyers opvragen, via het mailadres info@campagneteamhuntington.nl wij zorgen ervoor dat je ze tijdig ontvangt. Ook is het mogelijk dat we je collecte delen en een oproep doen voor collectanten op onzesocial media en op onze site.

Het is fijn dat je omgeving je wil helpen collecteren. Niet iedereen kent de ziekte van Huntington of ons, (klik hier) voor een begeleidende brief die je kan gebruiken om de collectanten te informeren.

Vergeet niet om de opbrengst van de collecte aan de gemeente en aan ons te vermelden, dan delen we deze op onze socials!SCHOOLPRESENTATIE


Download hier de schoolpresentatie
DONEER MET BELASTINGVOORDEEL


Wilt u uw jaarlijkse gift fiscaal vriendelijk doneren? Neem dan contact op via: info@campagneteamhuntington.nl